Program

Na programu pilně pracujeme. Máte nápad, jak program obohatit? Spojte se s námi.

Program minulého ročníku

13. 10. 2020, Clarion Congress Hotel Prague

Pozvánka a program Big Data 2020

Konferenci moderuje: Daniel Stach, Česká televize

 • 09:00 – 10:00
  A: BIGPICTURE: Big Data 2020+

  KEYNOTE: Big Data: Revoluce, která již mění to, jak žijeme, pracujeme a myslíme

  Spoluautor zatím jediné knihy o problematice velkých dat, přeložené do češtiny, ve svém vystoupení naváže na tuto publikaci a seznámí nás s tím, že Big Data jsou skutečná revoluce, která již mění to, jak žijeme, pracujeme a myslíme. Vycházet při tom bude ze své nejnovější knihy „Reinventing Capitalism in the Age of Big Data“, která je predikcí toho, jak budou data redefinovat tržní ekonomiku. Poradí, jakou strategii zvolit, abychom si zajistili s pomocí dat lepší budoucnost.

 • 10:00 – 11:15
  B: BIGSUCCESS: Big Data a my - aktuální trendy v implementaci velkých dat u nás

  Prodávat miliony piv umíme, ale pracovat s big daty se teprve učíme a ne všechno se nám daří

  Michal Dúbravský, Digital Project Manager, Plzeňský Prazdroj

  S čím se v Plzeňském Prazdroji při cestě za úspěchem potýkáme, jaké překážky interně i externě musíme překonávat a nakonec dva dny prší.

  Cesta k Hadoopu v Raiffeisenbank

  Lukáš Mazánek, Head of Data & Information Competence Center, Raiffeisenbank

  Marek Sušický, Head of Big Data, Profinit

  Jaké záludnosti vás potkají, pokud budete instalovat Hadoop do velké banky? Na začátku bylo jen zadání, na straně zákazníka malé zkušenosti s podobným systémem a na naší straně velké odhodlání věc dotáhnout v co nejkratším čase do zdárného konce.

  Cesta k data driven company

  Jaroslav Rys, IT-Business Analytik Automatizace, Škoda Auto

  Představení cesty ke každodennímu využívání dat a výsledků datové analytiky v praxi ve výrobní společnosti. Smysluplně pracovat s daty znamená především změnu způsobu uvažování jednotlivce a teprve potom hledání správných technologických postupů. Změna role IT v „data driven company“.

  Data ve veřejném zájmu

  Nela Krawiecová, redaktorka, Český rozhlas

  Je zpracovávání dat v českém mediálním prostředí stále atraktivní? S jakými překážkami nejčastěji bojují datoví novináři Českého rozhlasu? A proč jsou i po letech jedni z mála tuzemských novinářů, kteří data vizualizují?

 • 11:15 – 12:00
  Přestávka

 • 12:00 – 13:45
  C: BIGPUZZLE: Nástroje a řešení pro úspěšnou integraci a využití dat

  Spolupráce firem a univerzit postavená na datech a umělé inteligenci

  Pavel Kordík, Co-founder, UNICO.AI

  Velká data jsou vnímána jako klíčový aspekt znalostní ekonomiky. Přesto je téměř nikdo nepoužívá pro podporu inovačního procesu ve firmách a hledání dodavatelů z vědeckovýzkumných institucí a univerzit. Představím nástroje umožňující efektivně využít data o výzkumu v inovačních ekosystémech a konkrétní příklady, které řešíme ve spolupráci s firmou Intel.

  Nový pohled na generování leadů kombinací on-line informací a AI

  Raphael Peschi, Data Scientist Group Analytics, Bisnode

  Není snadné v reálném čase získat ucelený pohled na své zákazníky nebo dokonce odhalit další profitabilní klienty. Ve skutečnosti je dnes identifikace správných leadů pro mnoho firem nejdůležitější výzvou. Vyhodnocení souhrnných a textových informací prostřednictvím umělé inteligence (AI) tyto problémy pomůže vyřešit. S využitím nejpokročilejších analytických schopností a technik umělé inteligence můžeme nejen zpracovat obrovské množství dat z celého světa, abychom získali 360stupňový pohled na vaše (budoucí) zákazníky, ale můžeme také nabídnout revoluční techniky generování leadů pro řadu průmyslových odvětví.

  Jak AI pomáhá zachraňovat životy

  Jan Pešava, Technology Leader Market, Hartmann-Rico

  Infekcemi spojenými s nemocničním prostředím, takzvanými nozokomiálními infekcemi, je ročně nakaženo 4,1 miliónů pacientů v celé Evropské unii a způsobí úmrtí 37 000 pacientů ročně,což je 1,5x více, než ztráty na životech způsobenými dopravními nehodami v EU. Jen v České republice je odhadovaná míra nozokomiálních infekcí mezi 6-7% ze všech hospitalizaci a celý systém stojí cca 8-10 miliard korun ročně navíc. Systém EPIDIS poskytuje automatizované zpracování dat z nemocničních informačních systému pomocí AI a umožňuje vyhledání nozokomiálních infekcí rychle, přehledně a hlavně 3x efektivněji, než tomu bylo doposud při manuálním zpracování dat.

  Data Science do produkce: s plnou penzí, nebo s lehkostí?

  Karel Macek, Head of Artificial Intelligence and Data Applications CoE, DHL IT Services

  DHL je největší logistická společnost působící ve 220 zemích a teritoriích. Veškeré fyzické transakce sledujeme digitálně, což předsavuje velký objem dat, který dokážeme pomocí Data Science využít pro značné úspory i obchodní příležitosti. Uvedení Data Science do ostrého provozu má řadu specifik, včetně toho požadavků na kreativní práci tvůrců modelů na jedné straně a velmi stabilní podpory na straně druhé. První přístup, který jsme zvolili, je Data Lake umožňující ukládání dat, jejich předzpracování. S rozšířením o analytické a orchestrační nástroje představuje všestranné řešení, můžeme říci řešení s plnou penzí. Druhý přístup se zaměřuje minimalisticky pouze na vytvoření API, které zpřístupní funkce modelu strojového učení bez ohledu na to, kde tento model vznikl. To umožňuje značnou lehkost a variabilitu. V tomto příspěvku se mimo jiné dozvíte, jakým způsobem jsou tyto přístupy komplementární.

  Korporátní komunikace na steroidech s pomocí personalizovaných dashboardů

  Bob Hroch, Consultant, Business Development

  Ukážeme Vám, jak nejlépe využít vaše data pro efektivní komunikaci a řízení firmy, a to cestou přes pokročilé personalizované reporty, grafy a vizualizace na jednom místě. Budeme sdílet zkušenosti, překážky a praktické příklady možností pro mezinárodních korporace i začínající společnosti.

 • 13:45
  Konec