Co je Primetime for … Big Data?

Konference Primetime for… Big Data je odbornou platformou pro všechny, kteří se zajímají o to, jak chytře využít data a umělou inteligenci k velkému byznysu. Konference ukazuje jak je cílená práce s daty přínosná v porozumění a v lepší péči o zákazníka. Zaměřuje se především strategické využití velkých dat.

Konference navazuje na předchozí 4 ročníky, které vždy navštívilo více než 200 účastníků a jasně ukázaly, že práce s daty není pouhou módní záležitostí, naopak představuje velký, většinou firem doposud nevytěžený potenciál.

O čem to v roce 2019 bude?

  • V dnešní době již asi není firma, které by se nedotkl fenomén velkých dat. Všichni je sbíráme, ukládáme, třídíme, ale dokážeme je přeměnit na úspěch?
  • Dokážeme v množství dat, které máme, pomocí umělé inteligence či strojového učení, najít potřebné informace, které nám pomohou v rozhodování, s marketingem produktů, s komunikací se zákazníky, informace, které odhalují rizika, optimalizují provoz a finanční toky?
  • Letošní ročník vám ukáže na praktických příkladech, co vše se v datech skrývá a jak to najít, prostě: Jak přetavit data na úspěch.

Pro koho to je?

Primetime for... Big Data je určena všem, kdo se zajímají o využití dat a umělé inteligence pro efektivní a kontextové řízení, strategické i operativní rozhodování. Je určena marketingovým, obchodním i finančním ředitelům a manažerům, špičkovým specialistům z oblasti operation, customer experience, ale i personalistiky, a to na napříč odvětvími.